Chiều ngày 5/5, UBND huyện đã có buổi làm việc với xã Lâm Trung Thủy và Thanh BìnhThịnh về công tác thu ngân sách năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng chủ trì buổi làm việc

Năm 2023, xã Thanh Bình Thịnh được HĐND huyện giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 19 tỷ 551 triệu đồng, trong đó tiền đất 15 tỷ, thuế phí trên 4,5 tỷ đồng, đến hết quý 1 tổng thu, xã Thanh Bình Thịnh đã thu được hơn 4 tỷ 313 triệu đồng, đạt 22,1%.

Xã Lâm Trung Thủy được HĐND huyện giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 22 tỷ 091 triệu đồng, trong đó tiền đất 20 tỷ, thuế phí trên 2 tỷ đồng, đến hết quý 1 xã Lâm Trung Thủy mới thu được trên 947 triệu đồng, đạt 4,3% KH được giao.

Tại buổi làm việc 2 địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thu các sắc thuế liên quan đến quy hoạch đất 2021-2030 chưa được phê duyệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các làng nghề công nghiệp; vướng mắc trong đấu giá sử dụng đất ở một số vùng đã được quy hoạch,...

Ông Đoàn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các làng nghề công nghiệp cũng là một trong những khó khăn trong công tác thu thuế doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy: Một số vướng mắc trong thực hiện đấu giá đất nên công tác thu ngân sách của địa phương rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Hương Sơn – Đức Thọ Lê Quốc Dũng: Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ  tập trung thu thuế doanh nghiệp, hộ gia đình, xây dựng cơ bản và nợ đọng thuế trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đề nghị: Chi cục Thuế phối hợp chặt chẽ các xã Thanh Bình Thịnh và Lâm Trung Thủy rà soát, kiện toàn hội đồng tư vấn thuế, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tuyên truyền, có các giải pháp để thu thuế. Xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể trong quá trình thu ngân sách, giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn phụ trách tận thu các nội dung theo đúng quy định.

Đoàn công tác phụ trách các xã, các phòng ban liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các vùng quy hoạch tại xã Thanh Bình Thịnh; kiểm tra, khảo sát để từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thuế đất tại xã Lâm Trung Thủy.

Các phòng, ban, ngành, công chức chuyên môn các xã tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện, xã để làm tốt công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.655.852
  Trong năm: 1.659.590
  Trong tháng: 170.216
  Trong tuần: 44.741
  Trong ngày: 2.421
  Online: 70