Chiều ngày 10/5, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện có buổi kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Bùi La Nhân.

Trưởng phòng NN-PTNT Nghiêm Sỹ Đông chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo BCĐ NTM xã Bùi La Nhân, đến thời điểm này, xã Bùi La Nhân cơ bản giữ vững các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, đang tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 49,16 triệu đồng/người/năm.  9/9 thôn duy trì và nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.  4/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, mức độ 2.

Chỉnh trang, chăm sóc hàng rào xanh tại các khu dân cư.

Vận động nhân dân hiến đất, phá bỏ hàng rào kiên cố để mở rộng các tuyến đường.

Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp,...

Vườn mẫu 800m2 của hộ gia đình anh Đặng Đình Đức, thôn Hoa Đình hàng năm cho thu nhập khá.

Đoàn đã đề nghị xã Bùi La Nhân Tiếp tục  huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng làm mới các tuyến đường ngõ xóm, xây dựng tuyến mương thoát thải. Tổ chức nạo vét kênh mương, duy tu hệ thống trạm bơm và kênh tưới. xây dựng khu dân cư thông minh tại thôn Hạ Tứ. Lắp đặt bổ sung các cơ sở vật chất thiết chế văn hoá, nâng cấp mặt bằng sân vận động xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Xây dựng 01 sản phẩm Ocop. Tuyên truyền vận động tối thiểu 285 hộ lắp đặt hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt; Trồng bổ sung hàng rào xanh. Huy động nguồn lực lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mùa vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô 50 ha tại vùng HTX Đức La. Tập trung chỉ đạo sản xuất khai thác tối đa nguồn lợi từ rươi, cáy.

BCĐ xã Bùi La Nhân xây dựng  kế hoạch đánh giá cụ thể theo từng chỉ tiêu, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên và có các giải pháp thực hiện. Huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Các phòng, ban, ngành, đoàn công tác của huyện tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Bùi La Nhân.

BCĐ NTM xã Bùi La Nhân  cam kết triển khai, bổ sung các nội dung mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.340.088
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.543
  Online: 112