Sáng ngày 16/5, BTV Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị tập huấn , bồi dưỡng, kỹ năng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cốt cán trên địa bàn huyện.

PGS-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng HCM, Trường Học viện chính trị khu vực 1 Hà Nội ( người ngoài cùng bên phải ) ; Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; các đồng chí UVBTV Huyện ủy cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị: Các đại biểu tiếp thu đầy đủ nội dung mà giảng viên truyền đạt,  từ đó áp dụng vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng HCM, Trường Học viện chính trị khu vực I Hà Nội truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được PGS-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng HCM, Trường Học viện chính trị KV I Hà Nội và đại diện Ban Tôn giáo tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề : Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay; Kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; Tình hình công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; Một số kiến thức và nghiệp vụ cơ bản quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hơn 250 đại biểu là cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện tham dự hội nghị tập huấn.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cốt cán trên địa bàn huyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật kiến thức, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, từ đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước , các phong trào thi đua, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.132.108
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.864
  Online: 35