Sáng ngày 9/5, Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữ liệu đất đai ( Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) tổ chức tập huấn đào tạo vận hành Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Hữu Khanh phát biểu tại lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm như: Phân hệ, thống kê kiểm kê đất đai; phân hệ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân hệ giá đất, chỉnh lý, đo đạc địa chính, quản trị, phân quyền chức năng… trên máy tính theo quy trình thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời trao đổi, hướng dẫn xử lý những thắc mắc của học viên đối với các trường hợp đa biến động, đặc thù địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức phát biểu tại lớp tập huấn

Với nền tảng dữ liệu mở, phần mềm VBDLIS sẽ đáp ứng yêu cầu địa chính, đảm bảo đúng tiêu chuẩn dữ liệu cơ sở, dữ liệu không gian, quản lý hồ sơ, hệ thống tọa độ; đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ quy trình nghiệp vụ…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.321
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 246
  Online: 43