Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo, cơ chế tín dụng này nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

1- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch hộ gia đình.

2- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình vệ sinh hộ gia đình, bao gồm: Công trình vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải từ hoạt động chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác của hộ gia đình.

Đối tượng vay vốn là hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc vùng nông thôn (khách hàng). Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và thành phố.

Điều kiện vay vốn bao gồm: 1- Khách hàng cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc vùng nông thôn chưa có công trình nước sạch, công trình vệ sinh hộ gia đình hoặc đã có nhưng bị hư hỏng cần phải xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa; 2- Khách hàng vay vốn phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận đúng đối tượng và đủ điều kiện thụ hưởng chính sách tín dụng.

Mức vay, thời hạn cho vay, lãi suất vay

Dự thảo nêu rõ, khách hàng được vay đầu tư 2 loại công trình nêu trên. Mức cho vay mỗi loại công trình tối đa là 25 triệu đồng/khách hàng. Khách hàng có thể vay một hoặc nhiều lần nhưng dư nợ không vượt quá mức cho vay tối đa của mỗi loại công trình.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với khách hàng nhưng thời hạn cho vay tối đa 5 năm (60 tháng).

Lãi suất cho vay 9,0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau 22 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 (Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000), thực hiện Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 và Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 19/9/2018, từ năm 2004-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay vốn xây dựng khoảng 13 triệu công trình nước sạch, góp phần cấp nước cho 30 triệu người (40% dân số nông thôn) và 6,3 triệu công trình vệ sinh hộ gia đình (50% số hộ nông thôn) được tiếp cận vốn vay.

theo Chinhphu.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.655.860
  Trong năm: 1.659.590
  Trong tháng: 170.216
  Trong tuần: 44.741
  Trong ngày: 2.433
  Online: 82