Sáng ngày 31/7, Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức, phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Công chức Văn phòng - Thống kê; Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra, đã được Chi cục thống kê huyện truyền đạt, hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán thu nhập bình quân đầu người cấp xã; quy trình chọn mẫu; thu nhậph từ tiền lương, tiền công; trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất kinh doanh, và thu khác tính vào thu nhập; hướng dẫn sử dụng trang Website điều hành tác nghiệp, phần mềm thu thập, tính toán thu nhập bình quân đầu người cấp xã 2023; thực hành sử dụng phần mềm CAPI thu thập thông tin…

Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Nguyễn Văn Đề quán triệt mội số nội dung trong việc thực hiện điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2023.

Việc thu thập thông tin được tiến hành bắt đầu từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2023. Việc thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập, là cơ sở và hồ sơ đánh giá tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2023, đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.209
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 59
  Online: 47