Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ đã tiến hành gắn bảng công khai đường dây nóng tại Trung tâm hành chính công huyện và trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức gắn đường dây nóng tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Sáng ngày 14/8, Đoàn công tác UBND huyện Đức Thọ do Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức dẫn đầu đi kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ và tác phong làm việc của cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của thị trấn Đức Thọ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức yêu cầu bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện và thị trấn Đức Thọ phải có tinh thần, thái độ tốt trong công việc; thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng thời gian; không được nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục.

Đối với những hồ sơ chưa đảm bảo phải trả lại, kèm theo giải thích cụ thể cho người dân hiểu và báo cáo cho các ban, ngành liên quan để có phương án hỗ trợ. Những trường hợp trong quá trình xử lý hồ sơ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân cần xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức cùng lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của thị trấn Đức Thọ.

Cũng trong quá trình kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đã trực tiếp gắn đường dây nóng có số điện thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu và số điện thoại của lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, số điện thoại của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện để tiếp nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị, phản ánh của công dân và các tổ chức liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ trực tiếp gắn bảng thông báo đường dây nóng tại UBND thị trấn Đức Thọ

Đường dây nóng của lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Đức Thọ.

 

Theo Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức, thời gian tới, đường dây nóng sẽ được gắn tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các xã trên địa bàn toàn huyện. Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu ngoài đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, các địa phương cũng phải công khai đường dây nóng có số điện thoại của Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.655.850
  Trong năm: 1.659.590
  Trong tháng: 170.216
  Trong tuần: 44.741
  Trong ngày: 2.419
  Online: 68