Ông A tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp phóng viên, đang công tác tại cơ quan B, xếp hạng Quay phim viên hạng III, hệ số lương 3,00, thời điểm nâng lương tính từ ngày 1/1/2023, nay trúng tuyển cơ quan X ở vị trí Phóng viên hạng III.

Ông Nguyễn Thành Duy (Thừa Thiên Huế) hỏi, trường hợp ông A có được tiếp tục hưởng lương 3,00 không, hay tính hưởng 85% của hệ số lương 2,34?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: "Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông A có thời gian công tác (có đóng BHXH bắt buộc, nếu không liên tục thì được cộng dồn) được cấp có thẩm quyền xác nhận đáp ứng quy định trên thì được tính làm căn cứ xếp lương tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

theo Chinhphu.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.391
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.108
  Online: 49