Chiều ngày 16/9, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đã đi kiểm tra tiến độ chuyển đổi, tích tụ đất trồng lúa năm 2023 ở một số địa phương, cùng đi có lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

Đoàn kiểm tra thực địa tại thôn Đông Đoài xã Bùi La Nhân

Chuyển đổi ruộng đất nhằm khắc phục tình trạng ruộng manh mún, nhỏ lẻ, tạo ra những thủa ruộng lớn, tập trung vùng các hộ sản xuất và vùng các hộ không sản xuất, tạo điều kiện để đua cơ giới hóa vào sản xuất; nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích. Tạo điều kiện để phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo quản lý nhà nước về đất đai trong nông nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân báo cáo tiến độ chuyển đổi ruộng đất tại địa phương

Đến thời điểm hiện tại, xã Bùi La Nhân, xã Tùng Ảnh đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tiến hành họp dân; khảo sát thực địa, lên quy hoạch đường nội đồng, kênh mương; đã phát xong đơn kê khai ruộng cho từng hộ sản xuất, một số thôn đã thu đơn về và tổng hợp xong số liệu. Các thôn xóm hiện đang tập trung tổng hợp số liệu, hoàn thiện phương án chuyển đổi trình Ban chỉ đạo xã phê duyệt, tiến hành giao đất ngoài thực địa, cấp bìa đỏ cho các hộ. Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cũng đã đề xuất huyện có chính sách ưu tiên, hỗ trợ kinh phí đào đắp kênh mương thủy lợi, sớm có đề án, cho ứng trước một phần kinh phí.

Người dân thôn Châu nội xã Tùng Ảnh kê khai hồ sơ chuyển đổi ruộng đất

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức ghi nhận sự quyết tâm, chủ động và kịp thời của Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban, nghành, đoàn thể, Ban chỉ đạo và các tổ chuyển đổi các địa phương, đồng thời yêu cầu: các địa phương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục đích chuyển đổi ruộng đất là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; tiến hành các bước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; vẽ sơ đồ, công bố cho người dân và tiến hành bốc thăm, có các biện pháp để hỗ trợ các gia đình chính sách. Trong quá trình quy hoạch huyện sẽ cử Văn phòng đất đai, phòng TNMT hỗ trợ các địa phương. Trên cơ sở chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, huyện sẽ thưởng cho đơn vị xã thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi 50 triệu đồng/xã; hỗ trợ 50% gạch đặc xây dựng kênh, mương cứng nội đồng trị giá 85 triệu đồng/km. Hỗ trợ kinh phí đắp đường giao thông nội đồng 50 triệu đồng/km, tối đa 300 triệu đồng/xã. Hỗ trợ tổ chuyển đổi thôn 15 triệu đồng/tổ. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện Kế hoạch 30 triệu đồng/xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.692
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.318
  Online: 123