Ngoài các vị trí được Sở GTVT Hà Tĩnh thiết lập, UBND các huyện, thành phố, thị xã có tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 8 đi qua không thiết lập các vị trí chốt để kiểm soát trực tiếp nhằm tránh ùn tắc giao thông (trừ các huyện, thị xã đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg).

 Sở GTVT Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thiết lập các vị trí để thành lập chốt giao thông đối ngoại kiểm soát và cấm tạm thời người, phương tiện ra/vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các vị trí để lập chốt giao thông đối ngoại kiểm soát tạm thời người, phương tiện

Trên Quốc lộ 1:

- Tại Km468+150 phía Nam cầu Bến Thủy 1 thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (UBND huyện Nghi Xuân đã thành lập theo Quyết định 3066/QĐ-UBND ngày 17/8/2021).

- Tại Km469+00 điểm giao Quốc lộ 1 với nhánh rẽ cầu Vượt của cầu Bến Thủy 2 thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

- Tại Km469+300 phía Nam cầu Bến Thủy 2 - Quốc lộ 1 tuyến tránh thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (UBND tỉnh đã thành lập theo Quyết định 2444/QĐ-UBND ngày 28/6/2021).

- Tại Km590+400 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (UBND tỉnh đã thành lập theo Quyết định 2444/QĐ-UBND ngày 28/6/2021)

Trên đường Hồ Chí Minh:

- Tại Km766+300 thuộc địa phận xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

- Tại Km846+900 thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (UBND tỉnh đã thành lập theo Quyết định 2669/QĐ-UBND ngày 22/7/2021).

Trên Quốc lộ 8:

Tại Km85+00 thuộc địa phận xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (khu vực Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo).

Trên Quốc lộ 12C:

Tại Km 39+006 thuộc địa phận xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (UBND huyện Kỳ Anh đã thành lập theo Quyết định 3792/QĐ-UBND ngày 23/7/2021).

Các vị trí để lập chốt giao thông cấm tạm thời người, phương tiện

- Tại đầu cầu phía Nam cầu Cửa Hội, thuộc địa phận xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân.

- Tại Km355+00 Quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (phía Hà Tĩnh giáp ranh Nghệ An).

- Tại Km0+00 Đường tỉnh ĐT.552 thuộc địa phận xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (phía Hà Tĩnh giáp ranh Nghệ An).

- Trên tuyến đường tránh Đèo Con (tiếp giáp tỉnh Quảng Bình) thuộc địa phận xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Xã Trường sơn ( Đức Thọ ) đã thành lập chốt kiểm soát tuyến giáp ranh với huyện Nam Đàn ( Nghệ An )

Ngoài các vị trí nêu trên, UBND các huyện, thành phố, thị xã có tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 8 đi qua không thiết lập các vị trí chốt để kiểm soát trực tiếp nhằm tránh ùn tắc giao thông (trừ các huyện, thị xã đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg).

Căn cứ các vị trí được thiết lập trên, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thống nhất lực lượng chốt kiểm soát đối với các vị trí tại Khoản 1, Điều 1 và triển khai cấm người, phương tiện qua lại đối với các vị trí tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ 14h ngày 21/8/2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.650.685
  Trong năm: 1.326.362
  Trong tháng: 95.563
  Trong tuần: 29.645
  Trong ngày: 572
  Online: 1