Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn- Đức Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế; giải quyết kịp thời các thủ tục về thuế như kê khai, nộp thuế...; giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế hằng tháng, hằng quý.

Kết quả, đến ngày 23/9, huyện Đức Thọ thu ngân sách trên 191 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. Trong đó thu ngoài quốc doanh 14 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 68 tỷ, thuế Trước bạ: 20,8 tỷ đồng, phí và lệ phí 1,7 tỷ đồng ....

7 xã gồm Tùng ảnh, Đức Lạng, Hòa Lạc, Tân Dân, Trường Sơn, Quang Vĩnh và Thị trấn đã hoàn thành và vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Tuy nhiên, theo ngành thuế cho biết, hiện nay Đức Thọ nợ đọng thuế trên 11 tỷ đồng, trong đó hộ cá thể trên 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân do dịch bệnh nên doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp, người nộp thuế có nguồn thu, nhưng lại cố tình không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn với ngân sách nhà nước. UBND huyện Đức Thọ giao cho ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban , ngành liên quan trong đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước ./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 400.241
  Trong năm: 403.977
  Trong tháng: 105.364
  Trong tuần: 20.497
  Trong ngày: 1.693
  Online: 19