Chiều 24/6, Đảng ủy Hoàng Văn Thụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”.

 Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ, Phó Trưởng cơ quan TC - NV huyện Nguyễn Văn Đông, Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Trần Quốc Dũng dự và chỉ đạo.

Đảng ủy Hoàng Văn Thụ có 110 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ các phòng, ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND huyện. Trên tinh thần dân chủ, cầu thị, từng đồng chí ủy viên BCH, UVBTV Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ, đã nêu những nội dung cần tự soi.

Đồng chí Nghiêm Hoàng Tuấn - Trưởng phòng LĐTB&XH, Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo chuyên đề.

UVBCH Đảng bộ - Bí thư Chi bộ TNMT Thái Sơn Vinh - Nhấn mạnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm KHHGĐ chưa kịp thời, một số đảng viên còn vi phạm các quy định của cơ quan, công đoàn về cải cách hành chính, xây dựng công sở văn hóa.

UVBCH Đảng bộ - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm VH - TT Đào Tiến Hải - Phương pháp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chậm đổi mới; Đảng ủy cần tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ, như tình trạng nông dân bỏ ruộng, hoặc bỏ hoang ruộng trong vụ hè thu ngày càng nhiều, nhưng chưa có biện pháp lãnh đạo, vận động khắc phục.

Một số đồng chí cũng cho rằng, hoạt động của các đoàn thể thời gian gần đây có nhiều hạn chế. Kiểm tra, giám sát đảng viên chưa kịp thời. Mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính chưa hiệu quả.

Về nội dung tự sửa, từng ủy viên BCH, đảng ủy, cũng như từng chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong ban hành NQ và lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình hành động một cách kịp thời, hiệu quả. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan phải làm gương.

Bí thư chi bộ Trung tâm GDNN -GDTX Nguyễn Tuấn Hoàn - Soát xét lại việc phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên BCH phụ trách chi bộ, lĩnh vực cụ thể, để có căn cứ chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phát triển đảng viên mới cần chú trọng chất lượng. Kiểm tra, đánh giá và nhân rộng mô hình dân vận khéo một cách sâu rộng hơn, phát huy hiệu quả xây dựng công sở văn minh. Nữ công xuất hiện hiện tượng hội, nhóm, cần chấn chỉnh kịp thời.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng cho rằng việc chỉnh đốn đảng là hết sức cần thiết, nhất là trong tình hình hiện nay. Do vậy, tự soi, tự sửa cũng là việc làm thường xuyên, mà mỗi đảng viên, tổ chức Đảng cần thực hiện hàng ngày. Trọng tâm là công tác tư tưởng của đảng viên, ngay khi phát hiện cá nhân có hành vi không đúng, không phù hợp với quan điểm đúng đắn của đảng, cũng như quy định của cơ quan, đơn vị, cần phải chấn chỉnh ngay. Trong tổ chức sinh hoạt chi bộ cần được đổi mới theo hướng gợi mở nội dung thảo luận, khuyến khích đảng viên đóng góp những ý tưởng hay, trong nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chọn và phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, nhất là nâng cao hiệu qủa cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đ/c Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Thụ, kết luận tiếp thu các nội dung buổi sinh hoạt 

Kêt luận buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Thụ - Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng cho rằng từng chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Những nội dung tự soi dược nêu tại buổi sinh hoạt liên quan đến cá nhân nào, lĩnh vực nào, Chi bộ nào, đề nghị từng đồng chí đó nghiêm túc tiếp thu, và có biện pháp khắc phục, tự sửa một cách kịp thời, hiệu quả./.   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.049.692
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 3.999
  Online: 305