Đức Thọ là địa phương có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất tỉnh nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công, đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Sáng ngày 28/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 19).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ...

... và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân dự và chỉ đạo Hội nghị.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã bám sát nội dung các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, từ đó chủ động triển khai; quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân để sắp xếp bố trí hợp lí, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Qua tinh giản biên chế đã lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục công tác, phục vụ Nhân dân. Các cơ quan,  đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện nhà.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết 18, 19.

Đến nay, toàn huyện còn 16 đơn vị hành chính ( giảm 12 đơn vị hành chính); 155 thôn, tổ dân phố (giảm 88 thôn, tổ dân phố); Khối chính quyền (các phòng chuyên môn của UBND huyện) 9 phòng ( giảm 3 phòng); số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện còn 96 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Trưởng cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng: Trong quá trình hoạt động các mô hình sáp nhập này còn gặp nhiều khó khăn do chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như Y tế và Dân số; Văn hóa Truyền thông… do đặc thù công tác khác nhau hoàn toàn nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không ăn nhập với nhau do đó  người đứng đầu  khó điều hành.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị đã giảm tổng số 57 người là cấp trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; giảm 36 cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Huyện uỷ, Trung tâm chính trị, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 256 cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giảm 775 người  hoạt động không chuyên trách thôn, TDP.

Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND Thị trấn Đức Thọ Bùi Ngọc Nhật cho rằng đối với địa phương sau khi sáp nhập đã phát huy được tinh thần đoàn kết từ đó nâng cao được vai trò hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành lãnh đạo được người dân đồng tình ủng hộ cao..

Đức Thọ cũng là đơn vị duy nhất của tỉnh thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện và Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã hiện nay ở 03 xã, thị trấn; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, thị trấn tại 11 đơn vị cấp xã; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND tại 05 đơn vị cấp xã

Đức Thọ có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất tỉnh nhưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công. Đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát triển, ANTT, an toàn xã hội đảm bảo.

Bí thư Đảng bộ xã Thanh Bình Thịnh Nguyễn Tiến Đạt: đề nghị Trung ương, tỉnh có chính sách đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các xã mới sát nhập để hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để đưa ra giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng, tạo không gian phát triển đối với những xã đã thực hiện sáp nhập để qua đó, tuyên truyền tạo sự thống nhất của người dân.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 -NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” Huyện Đức Thọ có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng trí thức. Chất lượng hoạt động, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Đội ngũ trí thức tham gia thảo luận, phản biện xã hội các vấn đề quan trọng của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giáo cao những kết quả mà huyện Đức Thọ đạt được trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với các địa phương, cơ quan đang thực hiện các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện mong muốn tỉnh tổ chức đánh giá các mô hình thí điểm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18, 19. Quan tâm chỉ đạo, phân bổ kế kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao cho các địa phương, đơn vị (lĩnh vực Giáo dục, Y tế..). Cần bổ sung chính sách phù hợp, kịp thời cũng như có cơ chế đặc thù cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn  vị hành chính cấp xã để cán bộ, công chức yên tâm chuyển đổi công tác.

 

Lãnh đạo Tỉnh và huyện Đức Thọ trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 27


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.047.935
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 184
  Online: 505