Sáng ngày 8/8, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Đồng chí Đặng Giang Trung – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Lê Văn – UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

 Trong thời gian 5 ngày, học viên được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp học, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung khẳng định: chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là bắt buộc, vì đây là điều kiện cần thiết để các tổ chức đảng xem xét, công nhận là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu của từng đồng chí. Đề nghị các đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu tốt bài giảng, và viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt chất lượng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng HCM; Đường lối cách mạng Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; Đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên; Quá trình chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế của Đảng và Nhà nước ta...từ đó, có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.184.468
  Trong năm: 1.344.794
  Trong tháng: 142.581
  Trong tuần: 27.702
  Trong ngày: 309
  Online: 89