Việc phá bờ vùng, bờ thửa hình thành cánh đồng lớn đã tạo điều kiện cho người dân xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Sáng ngày 15/11, xã Lâm Trung Thủy tổ chức ra quân phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ, xây dựng ô thửa lớn. Lãnh đạo Phòng NN-PTN, cấp ủy, chính quyền địa phương tới động viên tinh thần bà con nông dân.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2023, xã Lâm Trung Thủy sẽ ra quân phá bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn ở các thôn: Đồng Văn, Ngọc Lâm và Đồng Thanh Lâm trên diện tích 50 ha.

Việc dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng ruộng sản xuất manh mún, hình thành vùng sản xuất tập trung; tạo điều kiện thuận lợi trong tưới tiêu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, năng suất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp; tạo thuận lợi hơn khi liên kết với doanh nghiệp hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bà con nông dân thôn Văn Xá  phấn khởi ra quân phá bờ thửa nhỏ, để hình thành cánh đồng lớn.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cho biết: “ Lâm Trung Thủy là địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất huyện với gần 1.000 ha,  Vụ xuân 2022, xã tổ chức thực hiện phá bờ thuở nhỏ hình thành cánh đồng lớn  tại 5/11 thôn, gồm: Trung Thành, Hòa Bình, Trung Đông, Hoa Ích Lâm và Đức Hương Quang trên tổng diện tích 50 ha, từ 653 thửa xuống còn 87 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa khoảng 0,7 - 1 ha.  Điều này đã tạo thuận tiện trong đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như: đồng nhất 1 loại giống, thời vụ, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa chất lượng cao” 

Bờ vùng, bờ thửa được phá bỏ hình thành các ô thửa lớn đồng nghĩa với vụ xuân năm 2023, bà con nông dân xã Lâm Trung Thủy sẽ có thêm nhiều cánh đồng một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác.

Điều này không chỉ tạo sản phẩm hàng hóa đồng nhất, mà còn là tiền đề cho doanh nghiệp liên kết các khâu trong quá trình sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.340.109
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.573
  Online: 6