Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bùi La Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu xã lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giành được nhiều kết quả quan trọng.

Chiều ngày 17/5, Đảng bộ Bùi La Nhân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cù Thị Mỹ Hiệp, đại diện các phòng, ban, ngành  cùng dự.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi La Nhân Hoàng Thị Thúy Hằng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bùi La Nhân.

Kiểm điểm đánh giá chất lượng, phân loại hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%, trong đó 15%-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập trung sắp xếp, bố trí cán bộ tinh gọn bộ máy sau sáp nhập, từ đầu nhiệm kỳ có 53 cán bộ công chức, hiện tại còn 38 giảm 15 cán bộ, công chức.

Nhân dân xã Bùi La Nhân hiến đất, mở đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, năm 2021 xã Bùi La Nhân được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2023 tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu. Có 9/9 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thành lập 2 doanh nghiệp, 4 tổ hợp tác, 16 mô hình kinh tế. Xây dựng 48 vườn mẫu đạt chuẩn, nhiều vườn cho thu nhập 70 triệu đồng/năm.Vận động nhân dân hiến trên 2.700 m2 đất. Làm mới 3,3 km kênh mương, 5,5 km GTNĐ, 4,7km GTNT; Lắp đặt 10 km đường điện chiếu sáng,...

Phá bờ thuở nhỏ, hình thành cánh đồng lớn tại xã Bùi La Nhân.

Khai thác tiềm năng lợi thế, chỉ đạo phát triển kinh tế vườn, gia trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào sản xuất. Giá trị sản xuất đạt 80 triệu đồng/ha. Thực hiện phá bờ vùng, bờ thưở với diện tích trên 103 ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 49,16 triệu đồng/ người/năm tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bùi La Nhân xây dựng 48 vườn mẫu đạt chuẩn, nhiều vườn cho thu nhập từ 70 triệu đồng/năm trở lên.

Các hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 99%; 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia.Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,18% còn 3,56%. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Ông Lê Hữu Thập, chi bộ Đông Đoài tham luận các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ tại xã Bùi La Nhân cũng còn những tồn tại, hạn chế:  Công tác phát triển đảng viên còn khó khăn, Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chậm đổi mới; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng nông nghiệp đang chiếm tỷ lệ cao; xây dựng NTM kiểm mẫu, duy trì bền vững các tiêu chí NTM nâng cao còn chưa đồng đều; Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như đất đai, cải cách hành chính còn hạn chế,...

Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung đánh giá cao các kết quả  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Bùi La Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Để hoàn thành  các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là củng cố , nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Bùi La Nhân rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã xác định, để có những giải pháp triển khai thực hiện. Bám sát thực tiễn, phát huy mở rộng dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của cấp trên về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết đa dạng về quy mô, phát triển mạnh sản phẩm chủ lực, ứng dụng KHKT; Huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đại biểu xã Bùi La Nhân nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.132.190
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.963
  Online: 100