Trong hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ 3 năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 41/52 tiêu chí đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết.

 

Sáng ngày 17/5, Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng, đại diện các phòng, ban, ngành cùng dự.

Chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đức Thọ Nguyễn Thị Tuyết báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 năm tập trung xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố kiểu mẫu đã vận động nhân dân hiến 2.903 m2 đất, 2.246 m2 hàng rào để mở đường, thành lập 19 mô hình trên các lĩnh vực.Thàm nhựa gần 15km ở các tổ dân phố. Tổng nguồn lực đầu tư trên 30 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng. 10/13 TDP được công nhận TDP kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người 52,42 triệu đồng/năm.

Các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Đức Thọ được thảm nhựa, đáp ứng yêu cầu văn minh đô thị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định.

Mô hình trồng táo kết hợp tham quan trải nghiệm của anh Nguyễn Trung Tín, TDP Đại Thành, Thị trấn Đức Thọ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chậm đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh ở một số thời điểm thiếu chủ động, tích cực; các mô hình sản xuất quy mô nhỏ, thiếu tính liên kết bền vững; Công tác vệ sinh, môi trường còn chưa có nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ  Thị trấn Đức Thọ  ở nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng bộ Thị trấn Đức Thọ rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã xác định, tiếp tục có những giải pháp triển khai thực hiện. Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân; Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố kiểu mẫu; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số cộng đồng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.324.377
  Trong năm: 1.448.883
  Trong tháng: 130.920
  Trong tuần: 25.732
  Trong ngày: 8.263
  Online: 59