Để đảm bảo sản xuất vụ xuân 2024 thắng lợi, xã Trường Sơn đã ra quân làm thủy lợi nội đồng, với khí thế lao động khẩn trương, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất. Đây là tiền đề để Trường Sơn thực hiện có hiệu quả việc tích tụ rộng đất trong vụ xuân 2024 này.

 

Chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều công trình thủy lợi ở HTX Đại Thành đã xuống cấp nghiêm trọng. Kênh, mương dẫn nước bị bùn, đất bồi lắng, cản trở dòng chảy. Vì vậy, để đảm bảo đủ lượng nước tưới vụ xuân, xã Trường Sơn đã tập trung triển khai làm thủy lợi nội đồng, sửa chữa, khắc phục các công trình hồ, đập bị hư hỏng.

Ngay từ sáng sơm, trên cánh đồng Cồn Môn của HTX Đại Thành, xã Trường Sơn đã huy động máy móc, phương tiện và nhân lực ra quân nạo vét các tuyến kênh mương tưới tiêu, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nội đồng đảm bảo cho sản xuất vụ xuân 2024. Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc HTX nông nghiệp Đại Thành cho hay:  Hiện  HTX nông nghiệp Đại Thành có 5,6 km kênh mương tưới tiêu và 10 km đường giao thông nội đồng, trong đợt này, HTX sẽ nâng cấp, sửa chữa, xây mới 2,5 km kênh mương, mở rộng 4 km đường nội đồng từ 2,5m lên 5 m. Đây là bước đầu làm tiền đề cho việc triển khai tích tụ trên 142 ha đất sản xuất lúa và 53 ha sản xuất màu trong vụ xuân này. Nhìn chung bà con đồng tình, và sẵn sang cho việc thực hiện tích tụ rộng đất.

Hiện nay, xã Trường Sơn đang tiếp tục huy động Nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn của trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân, tránh thất thoát nguồn nước; huy động các nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn đạt hiệu quả cao.

  Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2024, xã Trường Sơn sẽ thực hiện tích tụ 283 ha đất lúa, tối thiểu 5000 m2/1 thửa. Để thực hiện có hiệu quả việc tích tụ rộng đất theo chỉ đạo của UBND huyện, thời gian qua, Ban chỉ đạo tích tụ ruộng đất xã đã chỉ đạo các thôn xóm, HTX nông nghiệp rà soát, kiểm đếm diện tích đất, số lượng ô thửa, các tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương tưới nội đồng, đồng thời xây dựng phương án cụ thể để thực hiện tích tụ, chuyển đổi đất nông nghiệp trên địa bàn xã. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho hay: Năm nay, Trường Sơn đổi mới chủ trương tập trung ruộng đất theo phương châm: chuyển đổi ruộng đất gắn với đổi mới hình thức sản xuất; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, tạo hướng đi bền vững. Thay vì chọn điểm xây dựng mô hình ở xã, năm nay, việc chuyển đổi ruộng đất được giao trách nhiệm cho từng thôn, xóm, HTX. Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong việc cùng biết, cùng bàn, cùng tham gia thực hiện, tạo nên sự đồng thuận, sức lan tỏa của phong trào.

Thời gian này, Trường Sơn đang cao điểm cho cuộc “cách mạng” chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Vì thế, việc ra quân thuỷ lợi, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương càng có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện dẫn dòng nước tưới đến các vùng sản xuất thuận lợi hơn.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.615
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.205
  Online: 239