Ngày 14/9/2023, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cù Thị Mỹ Hiệp, tại Kỳ họp thứ 27, UBKT Huyện ủy Đức Thọ đã xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

Đồng chí Cù Thị Mỹ Hiệp, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy chủ trì kỳ họp thứ 27

1. Xem xét báo cáo và cho ý kiến kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Dũng và đồng chí Phạm Trọng Thiện - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã An Dũng, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Đức Dũng và các cá nhân có liên quan.

2. Đề nghị thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm.

2.1. Đối với tập thể

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Dũng nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Đối với cá nhân

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Trọng Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Dũng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy xã An Dũng nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Xem xét thi hành kỷ luật.

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Hoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã An Dũng nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Dũng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ Nội Trung nhiệm kỳ 2017-2019 bằng hình thức khiển trách.

4. Các tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; theo thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Dũng thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Một số tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật phải được kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc.

5. Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.371
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.081
  Online: 16