Sáng 25/9, Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua xây dựng “ chi bộ 4 tốt” giai đoạn 2023- 2025. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện phát động phong trào thi đua xây dựng “ chi bộ 4 tốt”.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Theo đó, Đảng ủy Lâm Trung Thủy phát động rộng rãi toàn đảng bộ thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, với các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Qua đó, Đảng ủy phấn đấu hằng năm về đánh giá xếp loại đối với chi bộ có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ và ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Bí thư chi bộ Trung Bắc Nguyễn Viết Tình phát biểu 

Đảng ủy Lâm Trung Thủy lựa chọn từ 3 - 4 chi bộ làm điểm, sau đó nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Phong trào thi đua sẽ được triển khai trong 3 năm từ 2023 – 2025.  Hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Bí thư Đảng ủy Lâm Trung Thủy Đinh Văn Nam phát biểu tại lễ phát động

Nhằm đưa phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt” sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Lâm Trung Thủy đề nghị các chi bộ căn cứ chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua, kịp thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào, đồng thời tổ chức ký cam kết đến tận cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình hành động, để cụ thể hóa những nội dung 4 tốt của chi bộ một cách hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại lễ phát động, 25 chi bộ đã ký giao ước thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “ chi bộ 4 tốt”, giai đoạn 2023 - 2025.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.349
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.056
  Online: 88