Chiều ngày 2/11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đối với các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Trên 50 hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở các xã Tân Dân, Hòa Lạc và Đức Đồng tham gai lớp tập huấn.

Phó phòng NN – PTNT huyện Nguyễn Tiến Tuấn, giới thiệu các văn bản quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP.

Chuyên viên phòng NN – PTNT huyện Võ Thị Hào truyền đạt các kiến thức chung về ATTP trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho các chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, từ đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn  huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.357.490
  Trong năm: 1.456.025
  Trong tháng: 134.824
  Trong tuần: 31.359
  Trong ngày: 2.397
  Online: 99