Sau 3 tháng gieo trồng, hiện nay, bà con nông dân xã Tùng Châu đang tập trung ra đồng khẩn trương thu hoạch lạc hè thu để kịp thời sản xuất vụ đông.

 

Xã Tùng Châu gieo trồng hơn 10 ha lạc, với giống L14, tập trung tại cánh đồng màu thuộc thôn Châu Thịnh.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Đồng ở thôn  Châu Thịnh phấn khởi khi  vụ lạc hè thu được mùa lại được giá. Với 2 sào lạc, gia đình ông ước đạt khoảng 2,5 tạ.

Ông Đồng cho biết, đây là năm thứ 5 gia đình tôi trồng lạc giống, qua thực tế sản xuất cho thấy, làm lạc cho năng suất, hiệu quả gấp 4 lần so với trồng đậu, năm nay, lạc được mùa lại được giá, với 2 sào lạc tôi bán được 7 triệu đồng

 Ngay bên cạnh, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng cũng đang tập trung thu hoạch nhanh diện tích lạc để chuẩn bị làm đất gieo trỉa cây trồng vụ đông, ông Hùng cho biết: Năm nay tôi làm 1 sào lạc, thu hoạch được 1,4 tạ, nếu bán lạc phơi khoảng 2 nắng có giá 3 triệu đồng /1 tạ, nếu phơi khô bán với giá 4 triệu đồng/tạ, trong khi đó nếu làm đậu, 1 sào chỉ được 80 kg, bán được 1,6 triệu đồng.

Tùng Châu là xã ngoài đê, sản xuất hè thu thường gặp nhiều khó khăn. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa các giống cây ngắn ngày chất lượng cao vào sản xuất, là yêu cầu số một trong các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở xã Tùng Châu. Từ yêu cầu thực tế đó, vụ hè thu năm nay, ngoài 130 ha đậu, 10 ha ngô... xã Tùng Châu đã  gieo trồng hơn 10 ha lạc, với giống L14, tập trung tại cánh đồng màu thuộc thôn Châu Thịnh.

Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật trong khâu chọn giống, chăm sóc, lịch thời vụ, nên lạc hè thu năm nay ở Tùng Châu cho năng suất cao. Ông Đậu Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu nói : Qua 5 năm sản xuất, bà con nông dân xã Tùng Châu đã thấy rõ những ưu thế của cây lạc vụ hè thu. Không chỉ cho hiệu quả kinh tế cao, mà còn chủ động được nguồn lạc giống, đảm bảo chất lượng cho sản xuất vụ xuân. Năng suất lạc hè thu năm nay đạt từ 1,2 đến 1,4 tạ/sào. Chúng tôi đã xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con, hiện nay,  doanh nghiệp thu mua cao từ 3,5 đến 4 triệu đồng/1 tạ. Ngay khi thu hoạch xong lạc chúng tôi sẽ triển khai gieo trồng cây vụ đông. 

 Hiện bà con nông dân đang tập trung đấy nhanh tiến độ thu hoạch, với phương châm thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất, cày ải gieo trỉa cây trồng vụ đông đến đó. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.357.516
  Trong năm: 1.423.938
  Trong tháng: 110.854
  Trong tuần: 23.511
  Trong ngày: 3.001
  Online: 63