Mô hình xã 3 không về Ma tuý xã Tân Hương do Ban công an - Hội LHPN xã phối hợp thành lập. Ban điều hành do cán bộ UBND, trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể cấp xã đảm nhiệm. Ban điều hành họp 3 tháng 1 lần. Nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Tân Hương đặt vấn đề mục đích của mô hình là nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự,nhất là chủ động ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập địa bàn.

Việc ra mắt mô hình xã 3 không về ma tuý sẽ là tai mắt giúp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh trật tự, chủ động ngăn ngừa những vi phạm pháp luật nói chung, ma tuý nói riêng, từ đó xây dựng địa bàn trong sạch về ma tuý.

          Ban điều hành mô hình ra mắt nhận nhiệm vụ.

 Thượng tá Trần Văn Hải - Trưởng công an huyện phát biểu tại hội nghị : Việc ra mắt mô hình xã 3 không về ma tuý sẽ là tai mắt giúp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh trật tự, chủ động ngăn ngừa những vi phạm pháp luật nói chung, ma tuý nói riêng, từ đó xây dựng địa bàn trong sạch về ma tuý.

 

 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.184.316
  Trong năm: 1.344.794
  Trong tháng: 142.581
  Trong tuần: 27.702
  Trong ngày: 5
  Online: 87