Trong đó có 9 ca cộng đồng tại xã Trường Sơn, 1 ca là trường hợp F1 ở xã Lâm Trung Thủy

9 ca cộng đồng cụ thể:  bệnh nhân : N.T.L.H sinh năm 1982; Bệnh nhân : T.H.N sinh năm 2002; bệnh nhân T. V.Đ sinh năm 2006; bệnh nhân T.H.N sinh năm 2015; bệnh nhân T.N.V sinh năm 1992; bệnh nhân T.N.G.K sinh năm 2021; bệnh nhân N.T.H.T sinh năm 1996; BN: T.N.A sinh năm 1982 đều ở thôn Sâm Văn Hội xã Trường Sơn;  bệnh nhân P.T.H sinh năm 1988 ở thôn Bến Đền xã Trường Sơn

Trường hợp F1 đã được cách ly: Bệnh nhân : L.T.X.T sinh năm 1986 ở thôn Đức Hương Quang xã Lâm Trung Thủy ;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.340.025
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.419
  Online: 48