Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời gian này, bà con nông dân huyện Đức Thọ đang tập trung ra đồng gieo bắc mạ vụ xuân 2022, dự kiến sau 20 ngày sẽ gieo cấy lúa vụ xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương đang tập trung xuống đồng làm đất, đánh luống để bắc mạ.

Theo phòng NN và PTNT huyện, đến thời điểm này, các địa phương đã bắc được trên 71 ha mạ xuân (tương ứng với 1.600 ha diện tích lúa cấy). Các loại giống đã gieo mạ chủ yếu là: P6 (23 ha), Nếp 98 ( 48).

Diện tích mạ đã gieo tập trung nhiều ở các địa phương: Lâm Trung Thủy (24 ha); Tân Dân (13 ha); An  Dũng (11 ha); Bùi La Nhân (11 ha); Thanh Bình Thịnh ( 9 ha)…

Vụ xuân 2022, toàn huyện sẽ gieo cấy 6.484 ha, tập trung nhóm giống chủ yếu là: P6, Nếp 98, Lai Thơm 6, Thái Xuyên 111, ADI 168, VRN 20, BT09,LP5... Theo kế hoạch, trà giống đầu tiên sẽ được xuống cấy từ ngày 20 - 25/1/2022 và kết thúc vào khoảng ngày 10 - 13/2/2022.

Nông dân phủ ni lông che chắn gió rét cho mạ

Để vụ xuân giành thắng lợi toàn diện, các địa phương đã cung ứng trên 300 tấn lúa giống cho bà con nông dân để bắc trên 200 ha mạ phục cấy hết diện tích hiện có.

Toàn huyện đã làm đất đạt trên 90% diện tích.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, các địa phương tùy theo điều kiện sinh thái, chế độ canh tác của từng vùng, từng địa phương, thời gian sinh trưởng của từng giống để tiến hành xuống giống các trà lúa xuân theo khung lịch thời vụ của huyện. Những vùng đất thuận lợi thì tập trung gieo cấy cuối lịch thời vụ, những nơi đất xấu, khả năng thâm canh thấp thì gieo cấy vào đầu lịch thời vụ. Để đảm bảo an toàn và chủ động mạ cấy, các địa phương đã vận động bà con nông dân phủ 100% ni-lông  cho mạ. Mỗi xã bố trí sản xuất 2 – 3 loại giống, mỗi cánh đồng bố trí sản xuất 1-2 loại giống.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.121.699
  Trong năm: 1.420.314
  Trong tháng: 174.316
  Trong tuần: 54.397
  Trong ngày: 916
  Online: 157