Trong phiên tiếp công dân tháng 6/2022, Ban Tiếp công dân huyện Đức Thọ đã tiếp nhận trực tiếp 2 vụ việc của công dân về các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sáng 20/6, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn và  Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 . Lãnh đạo các phòng, ban liên quan cùng tham dự.

Bà Nguyễn Thị Đào, thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân trình bày kiến nghị.

Mở đầu phiên tiếp công dân, bà Nguyễn Thị Đào, thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân kiến nghị UBND xã Tân Dân và phòng Tài nguyên Môi trường huyện chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà theo thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 13 với diện tích 1.833,5 m2 tại thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, diện tích đất này được gia đình bà sử dụng từ năm 1992.

Ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân làm rõ một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền xã Tân Dân.

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Đào, đại diện UBND xã Tân Dân và phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã trả lời và làm rõ một số nội dung liên quan.

Trực tiếp giải quyết  kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Đào, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn  nêu rõ: hiện nay, gia đình bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thửa đất số 353, tờ bản đồ địa chính số 13 với diện tích 1.833,5 m2 tại thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, tuy nhiên để bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà theo đúng quy định của luật đất đai, đề nghị gia đình bà phối hợp với xã Tân Dân cắm mốc xác định ranh giới và lập biên bản bàn giao đất thực địa cho gia đình bà, đồng thời đề nghị gia đình bà làm nghĩa vụ thuế  theo quy định  và bàn giao lại diện tích hành lang đường tỉnh lộ 28 cho nhà nước quản lý.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy làm rỗ các vấn đề xử lý thuộc thẩm quyền của UBND xã đối với kiến nghị của công dân Nguyễn Bá Tuy

Tiếp đó, ông Nguyễn Bá Tuy, thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thủy đề nghị UBND xã Lâm Trung Thủy trả lại thửa đất số 498, thuộc tờ bản đồ số 4, diện tích 266 m2 thuộc đất sản xuất của HTX Văn Lâm  cho gia đình ông .

Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn xử lý dứt điểm các kiến nghị của công dân

Sau khi nghe đại diện UBND xã Lâm Trung Thủy và phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã trả lời và làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Bá Tuy, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn cho rằng: Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại  UBND xã Lâm Trung Thủy thì thửa đất số 498, tờ bản đồ số 4, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1047 do  được UBND huyện Đức Thọ cấp ngày 8/4/1992 với diện tích 266 m2, tại thôn Đồng Thanh lâm, xã Lâm Trung Thủy đúng là đất hiện nay gia đình ông Nguyễn Bá Tuy đang sinh sống, còn đối với thửa đất  số 498, tờ bản đồ số 4, thuộc đất sản xuất nông nghiệp được UBND tỉnh cho HTX Văn Lâm thuê có diện tích 1.748 m, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 810800, theo quyết định số 795 ngày 22/3/2007 là đất sản xuất nông nghiệp của 6 hộ dân ( không phải đất ở),  trong đó không có tên ông, do vậy việc khiếu nại đòi lại thửa đất  số 498, tờ bản đồ số 4, thuộc đất sản xuất nông nghiệp ở HTX Văn Lâm của ông Nguyễn Bá Tuy là không có cơ sở để giải quyết.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.353.722
  Trong năm: 1.428.605
  Trong tháng: 117.165
  Trong tuần: 23.198
  Trong ngày: 1.599
  Online: 20