Người dân xã An Dũng (Đức Thọ) xác định muốn có hiệu quả cao trong canh tác sản xuất thì cần phải có cánh đồng lớn, diện tích lớn tạo điều kiện tập trung đầu tư, cơ giới hóa từng bước công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Sáng ngày 19/11, xã An Dũng tổ chức ra quân phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ, xây dựng ô thửa lớn. Lãnh đạo Phòng NN-PTNT, Phòng TN – MT, cấp ủy, chính quyền địa phương đến động viên bà con nhân dân.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2023, xã An Dũng ra quân phá bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn ở các thôn: Trung Nam, Đông Dũng và Đại An trên diện tích 34,1 ha.

Việc thực hiện Dồn điền, đổi thửa là điều kiện cần thiết tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị, chất lượng thương hiệu gạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đấy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã và nâng cao thu nhập của nông dân, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó việc dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng ruộng sản xuất manh mún, hình thành vùng sản xuất tập trung; tạo điều kiện thuận lợi trong tưới tiêu, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Bà con nông dân thôn Đông Dũng  phấn khởi ra quân phá bờ thửa nhỏ, để hình thành cánh đồng lớn.

Tại thôn Trung Nam hệ thống mương tưới tiêu nội đồng tiếp tục được nâng cấp chỉnh trang gắn với phá bờ vùng bờ thửa nhỏ tạo diện tích sản xuất lớn.

Tại Đại An việc phá bờ vùng bờ thửa nhỏ được bà con nhân dân huy động máy móc cơ giới hỗ trợ.

An Dũng có tổng 736ha đất sản xuất lúa, có 252 thửa Vụ xuân 2022, xã tổ chức thực hiện phá bờ thuở nhỏ hình thành cánh đồng lớn  tại 3/13 thôn, gồm: Đông Dũng, Trung Nam, Đại An trên tổng diện tích 34.1 ha, diện tích bình quân mỗi thửa khoảng 0,6 - 1 ha. Đây là điều liện tạo thuận tiện trong việc đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như: tập trung tưới tiêu, đồng nhất 1 loại giống, thời vụ, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa chất lượng cao” 

Bờ vùng, bờ thửa được phá bỏ hình thành các ô thửa lớn đồng nghĩa với vụ xuân năm 2023, bà con nông dân xã An Dũng sẽ có thêm nhiều cánh đồng một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác.

Bà Bùi Thị Bảy Chủ tịch UBND xã An Dũng cho biết” việc phá bỏ bờ vùng bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn là hướng đến mục tiêu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.121.653
  Trong năm: 1.420.314
  Trong tháng: 174.316
  Trong tuần: 54.397
  Trong ngày: 848
  Online: 81