Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chiều ngày 16/2, xã Trường Sơn tổ chức ra quân giải tỏa hàng lang và tổng dọn vệ sinh môi trường trên tuyến quốc lộ 15A, huyện lộ 53 và các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Hiện nay, trên một số tuyến đường ở xã Trường Sơn, nhất là tuyến huyện lộ 53, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, người dân tập kết vật liệu xây dựng,  đặt biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và trật tự công cộng . 

 Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Trường Sơn huy động các lực lượng cán bộ công chức xã, công an, quân sự và ban phát triển các thôn xóm ra quân giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan,  giúp người tham gia giao thông đi lại được đảm bảo an toàn. Trước đó, Ban ATGT xã trường Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, các công trình lấn chiếm.

Với mục tiêu “giải tỏa đến đâu gọn đến đó”,  xã Trường Sơn đã phát quang 5km  cây cối che khuất tầm nhìn, tháo dỡ biển quảng cáo, giải phóng các điểm tập kết vật liệu xây dựng, giải tỏa một số ki ốt kinh doanh lấn chiếm lòng đường và tổng dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường.

Đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT và vệ sinh môi trường ở xã Trường Sơn  đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. 

Cũng trong đợt này xã Trường Sơn đã cắm biển các tuyến đường trục thôn nhằm đảm bảo tiêu chí quy hoạch và tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao./..


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.340.051
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.456
  Online: 86