Đảng bộ và nhân dân xã An Dũng cần tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong đảng, tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân, khai thác tiềm năng lợi thế cuả địa phương, phát triển TTCN - TMDV ngành nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành cao các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là ý kiến chỉ đạo của UVBTV Huyện ủy - Trưởng Công an Huyện Nguyễn Văn Hải tại hội nghị .

Sáng ngày 18/05/2023, Đảng ủy xã An Dũng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các  đồng Nguyễn Thành Đồng, TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hải, UVBTV Huyện ủy – Trưởng Công an Huyện, Trưởng đoàn công tác phụ trách xã, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng 

Bí thư Đảng ủy xã  Phạm Trọng Thiện khai mạc Hội nghị

Phó Bi thư thường trực Đảng ủy  Phan Hoàng Phú thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong 3 năm qua,  Đảng ủy, UBKT xã An Dũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát 13 tổ chức Đảng và 8 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo các chi bộ tự kiểm tra công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, theo dõi, giáo dục đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong đó: Nông - lâm - thủy sản 49,3%; Công nghiệp - Xây dựng 10,4%; Thương mại - DV 40,3%.; giá trị sản xuất đạt 85 triệu đồng/ha  đạt 77,3% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 36,69 triệu, năm 2022 là 39,04 triệu đồng tăng 6,4% so với đầu kỳ. 

Chương trình mục MTQG xây dựng nông thôn mới đầu nhiệm kỳ có 3 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, đến nay có 7/13 thôn đạt chuẩn KDCKM tăng 4 KDCNTM đạt chuẩn.Thành lập 02 doanh nghiệp, 01 HTX, 29 mô hình kinh tế  (8 MH vừa, 21 MH nhỏ). Xây dựng 47 vườn mẫu đến nay toàn xã đạt 109 vườn mẫu đạt chuẩn,  chỉnh trang cải tạo 449 vườn, đầu tư xây dựng mới 13 công trình trị giá 34,867 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư chi bộ thôn Trung Nam; thời gian qua công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn do con em trưởng thành đi làm ăn xa...trong công tác phát triển kinh tế, xây dựng NTM cần có sự lãnh đạo quyết liệt sâu sát của các tổ chức đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo đó là: Việc xây dựng chương trình hành động trên một số lĩnh vực chưa kịp thời, nên một số nghị quyết chậm đi vào cuộc sống, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn hạn chế; công tác kiểm tra của Đảng ch­ất lượng, hiểu quả một số cuộc chưa cao, Chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được thường xuyên.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhìn chung đang còn chậm, tỷ trọng nông nghiệp đang chiếm tỷ lệ cao; thương mại dịch vụ chưa tương xứng, việc duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới thiếu thường xuyên, chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ trợ, vệ sinh môi trường duy trì thôn đạt chuẩn thiếu bền vững, đến thời điểm này vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp cần tập trung thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - UVBTV - Trưởng Công an Huyện - Trưởng đoàn công tác phụ trách xã  phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã An Dũng  đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị Đảng bộ cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phát huy tính thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, tập hợp quần chúng nhân dân, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu còn lại phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.283
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 180
  Online: 18