Chiều ngày 23/5, UBND huyện có buổi làm việc với xã Yên Hồ, Liên Minh và Đức Lạng về công tác thu ngân sách năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức và Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng chủ trì buổi làm việc

Năm 2023, xã Yên Hồ được HĐND huyện giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 11 tỷ 642 triệu đồng, trong đó tiền đất 10 tỷ, thuế phí trên 1 tỷ 642 triệu đồng, đến hết ngày 23/5, tổng đã thu được hơn 6 tỷ 879 triệu đồng, đạt 59,9%.

Ông Bùi Anh Sơn Chủ tịch UBND xã Yên Hồ: Việc thu phí, lệ phí và thuế phi nông nghiệp đang đạt thấp, xã sẽ tập trung  huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đảm bảo nguồn thu trên địa bàn.

Xã Liên Minh được HĐND huyện giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 1 tỷ 353 triệu đồng, trong đó tiền đất 1 tỷ, thuế phí trên 353 triệu đồng, đến nay mới thu được trên 352 triệu đồng, đạt 26,02 % KH được giao.

Ông Nguyễn Quốc Hoạt, Chủ tịch UBND xã Liên Minh: Đề nghị phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Hạ tầng hỗ trợ địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ để xã đấu giá quyền sử dụng đất ở các vùng đã quy hoạch.

Xã Đức Lạng được HĐND huyện giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ 426 triệu đồng, trong đó tiền đất 3 tỷ, thuế phí trên 426 triệu đồng, đến nay mới thu được trên 132 triệu đồng, đạt 3,88 % KH được giao.

Ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng: Một số vướng mắc trong thực hiện đấu giá đất nên công tác thu ngân sách của địa phương rất khó khăn.

Tại buổi làm việc 3 địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thu các sắc thuế liên quan đến quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất ở một số vùng đã được quy hoạch...

Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Hương Sơn – Đức Thọ Lê Quốc Dũng: Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ  tập trung thu thuế doanh nghiệp, hộ gia đình, xây dựng cơ bản và nợ đọng thuế trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đề nghị: Yên Hồ, Liên Minh và Đức Lạng bám sát kế hoạch sử dụng đất, để lựa chọn các vùng có lợi thế, làm tờ trình đề nghị UBND huyện lập quy hoạch các vùng đưa vào đấu giá đất. Tập trung thu các loại thuế, phí, tăng cường thu nợ đọng thuế.

Chi cục thuế Hương Sơn – Đức Thọ tổ chức làm việc trực tiếp với từng xã xây dựng phương án thu đảm bảo kế hoạch đề ra, nhất là thu các loại thuế, phí, lệ phí và nợ đọng thuế.

Phòng TNMT soát xét, chỉ rõ các khu vực đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn xã thực hiện quy hoạch đảm báo đúng quy định, tránh tình trạng quy hoạch chồng lấn.

Các phòng, ban, ngành, công chức chuyên môn các xã tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện, xã để làm tốt công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.348.310
  Trong năm: 1.458.308
  Trong tháng: 138.822
  Trong tuần: 36.724
  Trong ngày: 3.700
  Online: 34