Sáng 25/9, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quân khu do Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Thọ.

Cùng dự buổi kiểm tra có Thượng tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tá Nguyễn cao Hoàng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Ban chỉ huy Quân sự Huyện cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, các chi bộ đã duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là chế độ sinh hoạt học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là các Nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương, Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh , huyện và chuyên đề năm 2023. Ban hành và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.  Các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chi tiêu ngân sách, quỹ vốn…sau khi xây dựng, đều được thông qua, phổ biến, quán triệt đến mọi quân

Thực hiện nghiêm chế độ công tác của người Chỉ huy, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, đổi mới phương pháp làm việc, tác phong công tác, sâu sát bám nắm đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, tích cực phát huy tốt dân chủ trên 3 nội dung (dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế và đời sống quyết tâm, xung kích trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của người chỉ huy.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Ban chỉ huy Quân sự huyện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Khắc phục triệt để những điểm hạn chế được chỉ ra; Duy trì có nền nếp việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt đối thoại theo hướng mở rộng dân chủ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế cơ sở tại đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.209
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.856
  Online: 48