Chiều ngày 14/9, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong công tác tuyển quân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng dự và phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó phòng xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp Bùi Cẩm Thạch trao đổi các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020); Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2013/NĐ-CP; trong đó, tập trung hướng dẫn nghiệp vụ về xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: không đăng ký nghĩa vụ quân sự; vi phạm về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa mà không có lí do chính đáng; không có mặt tại nơi nhập ngũ đúng thời gian, địa điểm….

Phó phòng xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp Bùi Cẩm Thạch trao đổi các nội dung tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý một số tình huống cụ thể trong quá trình lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong thực hiện nghĩa vụ của công dân.

Qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định, nâng cao nghiệp vụ để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần đảm bảo các quy định về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.132.181
Trong năm: 1.424.562
Trong tháng: 178.233
Trong tuần: 54.151
Trong ngày: 5.950
Online: 77