Sáng 24/4 xã Lâm Trung Thủy tổ chức lễ phát động tháng cao điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức chứng kiến .

 Kế hoạch trong đợt này xã Lâm Trung Thủy sẽ chỉnh trang, mở rộng 1 km đường giao thông ngõ xóm; Xây dựng 200 hố thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình, 150 hố xử lý nước thải;  trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến đường trục xã; Xây dựng 6 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ngay trong buổi sáng ra quân, xã Lâm Trung Thủy đã trồng bổ sung 85 cây xanh trên tuyến đường trục xã, đi qua 2 thôn Hoa Ích Lâm và Trung Đại Lâm.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức, và cán bộ, công chức xã cùng tham gia trồng cây với bà con nhân dân.

Trong sáng nay, 4 thôn ở xã Lâm Trung Thủy ra quân xây dựng hố thu gom rác thải tại nhà, lắp đặt hố xử lý nước thải ( trong ảnh lắp đặt hố xử lý nước thải tại thôn Trung Đông

Phát quang đường làng, ngõ xóm tại thôn Văn Xá

Mở rộng, đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại thôn Trung Thành

Để tháng cao điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu đạt kết quả, xã Lâm Trung Thủy đã giao chỉ tiêu từng phần việc cho các thôn xóm triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo, các hội đoàn thể, phụ trách từng đơn vị, thường xuyên bám nắm cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo. Với quyết tâm chính trị cao, cán bộ và nhân dân xã Lâm Trung Thủy phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.520.082
  Trong năm: 1.342.928
  Trong tháng: 113.719
  Trong tuần: 28.627
  Trong ngày: 1.178
  Online: 84