Chiều 26/5, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Đại biểu dự hội nghị

Với mục tiêu xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022, từ đầu năm đến nay, các địa phương ở huyện Đức Thọ đã huy động toàn dân xây dựng gần 7 km đường GTNT, 2,3 km giao thông nội đồng, 4,59 km mương thoát nước khu dân cư, xây dựng 88 vườn mẫu đạt chuẩn, gần 38,5 km bồn hoa, hàng rào xanh; trồng gần 4000 cây bóng mát; chỉnh trang, cải tạo trên 1000 vườn hộ, 310 vườn tạp; sắp xếp chỉnh trang 6.600 nhà ở; di dời, làm mới 517 công trình phụ trợ, 224 công trình chăn nuôi; lắp đặt trên 350 bể xử lý nước thải sinh hoạt.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đức Thọ báo cáo kết quả xây dựng NTM 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Đối với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm sản phẩm (OCOP), toàn huyện có 18 ý tưởng tham gia xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022, đã lựa chọn được 9 ý tưởng sản phẩm có khả thi trình tỉnh thẩm định.

 Đối với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay đã có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, còn lại 6 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường và chất lượng môi trường sống. Đến nay, Đức Thọ có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Tùng Ảnh); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân, Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Tân Hương), các xã còn lại duy trì bền vững 20 tiêu chí xã NTM.

Ông Nguyễn Quang Việt chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Đức Thọ phấn đấu xây dựng 6 xã đạt NTM nâng cao gồm: Đức Lạng, Hòa lạc, Tân Dân, Trường Sơn, Liên minh và Quang Vĩnh; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số hạn chế trong chỉ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Trong đó kiến nghị một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Trần Xuân Thạch: Các địa phương khẩn trương nhận xi măng theo chính sách hỗ trợ của huyện, tỉnh để xây dựng đường GTNT, giao thông nội đồng và kênh mương.

Thời gian tới, Đức Thọ tập trung một số giải pháp như: tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện giai đoạn 2021 - 2025; đa dạng hóa hình thức đầu tư như: nguồn ngân sách nhà nước; nguồn đóng góp, hỗ trợ từ Nhân dân; vận dụng nguồn vốn con em xa quê cộng với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thiết thực, sát với thực tế.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị: các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cần phải sát sao hơn nữa với các địa phương nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở để từ đó có phương án hỗ trợ, giúp đỡ và tháo gỡ kịp thời, từng bước cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí một cách vững chắc nhất.

Đối với 9 xã phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu, nâng cao trong năm nay, cần căn cứ khung kế hoạch để cân đối, huy động nguồn lực; vận động Nhân dân triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, những nội dung, tiêu chí dễ cần ưu tiên thực hiện trước.

Cùng đó, vận động Nhân dân hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông; lắp đặt các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; chỉnh trang các khu trung tâm thôn; xây dựng tour/tuyến tham quan…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.808
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.478
  Online: 17