Sáng ngày 18/5, Đảng bộ xã Yên Hồ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; Thượng tá Trần Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đại diện các phòng, ban, ngành  cùng dự.

Ông Bùi Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Hồ báo cáo giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Hồ lần thứ XXIV.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Hồ đã giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Truyền, chi bộ Tiến Thọ chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động  cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thêm 4 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, nâng tổng số thôn khu dân cư NTM 6/6. Năm 2021 hoàn thành xã NTM nâng cao, năm 2022 tiếp tục tập trung xây dựng phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu.  Xây dựng mô hình khu dân cư thông minh và ra mắt mô hình “ngôi nhà trí tuệ” thôn Tiến Thọ.

Duy trì và thành lập mới được 10 doanh nghiệp, 07 HTX, 11/10 mô hình các loại. Tổ chức phá vờ vùng, bờ thưở nhỏ hình thành cánh đồng lớn với diện tích 40 ha tại thông Quy Vượng. Tổng thu ngân sách đến năm 2022 đạt 23 tỷ đồng.

Ông Trần Hải,Bí thư Đảng ủy xã Yên Hồ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Mục tiêu trong thời gian tới, xã Yên Hồ phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu kinh tế nông nghiệp 25%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng 35%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người. Thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng. Huy động tổng vốn đầu tư xã hội đạt 50 tỷ đồng.Duy trì và giữ vững 6/6 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung đánh giá cao các kết quả  trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Yên Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Để hoàn thành  các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Yên Hồ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính  trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Trước mắt, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã xác định, để có những giải pháp triển khai thực hiện.  Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đại biểu xã Yên Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng xã Yên Hồ đạt NTM kiểu mẫu bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.132.243
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 6.034
  Online: 93